Дома
Софтвер
Хардвер
За нас
Контакт
   
Интернет кафе софтвер
Cyber Monitor 2004 е професионален софтвер за временска и финансиска евиденција, контрола и менаџирање на користењето на работните станици во интернет кафеа, библиотеки, школи, хотели и други фирми и институции кои располагаат со компјутери за јавна употреба. Комплетно е Web базиран.
 
ДЕЛОВЕН СОФТВЕР
 


Проверете зошто деловниот софтвер Luca треба да биде Вашиот избор за ERP решение во Вашата компанија.
Прочитајте зошто Luca толку многу отскокнува во однос на другите решенија од овој домен.
Запознајте се со интелигенцијата на Luca и вистинското богатство на можности на софтверските модули.
Откријте каква корист ќе има Вашата компанија со имплементацијата на Luca. Информирајте се за начинот на пуштање во употреба на Luca.

   
 
 
Медицински софтвер
Medica 2002 e софтвер за елегантна автоматизација на амбулантските, болничките и материјално -финансиските активности на здравствените институции.
 

Клучни придобивки
1. Зголемен капацитет за квалитетни деловни одлуки
2. Посакуваната информација за најкусо време
3. Максимален опфат на деловни податоци од едно место
4. Раст на готовината и профитабилноста... 

 

Водечки софтверски пакети
1. Сметководство 2. Финансии
3. Controlling (Трошочен менаџмент и буџетирање)
4. Човечки ресурси 5. Набавка 6. Логистика 7. Продажба
8. Трговија 9. Производство
10. Сервис

Информациони системи
Ентер е една од ретките компании во Македонија која може со сопствени ресурси да одговори на сите барања на клиентите поврзани со комјутеризацијата на нивните организации.
 
Enter doo, Ohrid. Copyright © 2000-2007 Enter. All rights reserved. Revised: September 03, 2009.