Доделен грант од Фондот за иновации и технолошки развој

01.02.19 Фондот за иновации и технолошки развој, преку инструментот Кофинансирани грантови за подобрување на …