Ентер нуди широк спектар на компјутерска опрема и на неа поврзани услуги. Во овој сегмент наши клиенти се фирми, банки, институции, како и поединци и семејства кои набавката на хардвер во Ентер ја надополнуваат со низа поволности при обука, одржување и надградби.  
• Компјутерски конфигурации од реномирани фирми
• Овластен дилер за софтвер на Microsoft
• Асемблирање на компјутерски конфигурации по нарачка
• Продажба на компоненти (процесори, мемории, дискови, монитори, картички)
• Печатари од сите типови (матрични, инк-џет, ласерски)
• Компјутерска галантерија
• Рутери
• Хабови, свичеви, мрежни картички, UTP и BNC кабел и друга мрежна опрема
• Опрема за продажни места - POS системи
• UPS системи
• Системи за регистрација на работно време
• Сервис и одржување на компјутери и компјутерска опрема
• Надградба на компјутери
• Интервенции на лице место кај корисникот
• Инсталација на оперативни системи, системски и апликативен софтвер
• Инсталирање на сервери (Windows NT, SQL сервер, Microsoft Back Office)
• Услуги за модемско приклучување на Интернет
• Сетирање на рутери
• Модемско поврзување на оддалечени комјутери
• Надворешно и внатрешно каблирање
• Софтверско сетирање на мрежите
• Комплетна инсталација на LAN на различни платформи за фирми, институции, оддели (проектирање, набавка на опрема, каблирање, софтверски инсталации)
• Интернет клубови, сајбер кафеа и играчници по систем клуч на рака
• Изведба на оптички мрежи
• Изведба на WAN
• Инсталација на системи за регистрација на работно време и поврзување со деловните апликации