LucaBI.png

ИНТЕГРИРАНИ ДЕЛОВНИ РЕШЕНИЈА - ERP & DMS & HR & WORKFLOW & CMS & BI:

 Јавен сектор:

 • Министерство за финансии на Црна Гора - систем за централизирана пресметка на плати - тековен проект
 • Државен завод за ревизија - Косово - ревизорски менаџмент систем
 • СИРЕРА (Систем за регионален развој)- Влада на РСМ - Проектна единица за Рамномерен Регионален Развој
 • Министерство за надворешни работи на РСМ
 • Царинска управа на РСМ
 • Агенција за катастар на недвижности
 • Државен завод за ревизија
 • АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор на РСМ
 • АД Македонски железници - инфраструктура
 • МРТВ
 • АД за стопанисување со деловен простор на РМ
 • Општина Охрид
 • Биро за развој на образование
 • Фонд за осигурување на депозити
 • Дирекција за нафтени резерви
 • АД Гама

Комерцијален сектор:

 • АД Тиквеш - Кавадарци, најголема винарија во Југоисточна Европа
 • АД Битолска Млекара - Битола, најголема македонска компанија во млечната индустрија
 • АД Благој Ѓорев - Велес - втора најголема Македонска маслодајна индустрија
 • Спорт М  и Мегаспорт  - малопродажни синџири на спортска опрема
 • Винарии: Имако Вино и Стоби  (со вклучен WMS)
 • Бучен Козјак - Куманово - млечна индустрија
 • Вардар Градско & Црвени Брегови Неготино - втора најголема македонска земјоделска групација
 • Веледрогерија - Фарма Прима
 • БИП - Белград, Република Србија
 • Галеб Охрид - транспортна компанија
 • Сеавус - ИТ компанија
 • Геинг Скопје - гео инженеринг
 • Нова рефрактори - Пехчево - индустрија за огноотпорни материјали
 • дистрибутери: Аполо - Скопје, Виа - Тетово, Пекара Илинче - Охрид
 • Опел и Шевролет дистрибутери во Македонија, (Олимпија Моторс, Ауто ЦЕМ)
 • АД Алкалоид Скопје

 

БИЛИНГ РЕШЕНИЈА:
 • ЈП Колекторски систем - Скопје
 • ЈКП Дервен - Велес
 • ЈП Водовод - Охрид
 • ЈП Водовод - Струга
 • ЈП Водовод - Куманово
 • ЈП Охридски Комуналец - Охрид
 • ЈП Комуналец - Ресен
 • ЈП Нискоградба - Охрид
 • ЈП Градски гробишта - Охрид 
 • ЈП Градски пазар - Охрид

 

 ЗДРАВСТВЕН СЕКТОР:

 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство - Скопје - тековен проект
 • ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - "Свети Стефан" - Охрид
 • ЈЗУ Специјализиранана болница за ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо"- Охрид
 • ЈЗУ Завод за нефрологија -  Струга
 • ЈЗУ Општа болница - Струга
 • ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани

 

СТРАНСКИ КОМПАНИИ ВО MK:

 • Ван Хоол Белгија (HR солуција)
 • МСтил - Белгија (производство и комерција)
 • ВПТекс - Холандија (производство и комерција)
 • Ендава - Романија  (сметководство)
 • КПМГ (сметководство)
 • Гентерм - САД (HR & плати)
 • Ариазоне - Австралија (ERP)
 • Текспорт - Австрија (сметководство)

 

СПЕЦИЈАЛНИ РЕШЕНИЈА:

 • Станици за технички преглед:
   • ПСС Скопје
   • СЗВ - Скопје
   • Енсаконтрол
   • ДИТИКО - Дебар
   • Кораб Ауто
   • Марси Моторс - Штип
   • ПСС - Радовиш
 • Шпедиции:
   • Редшпед- Скопје
   • ТИР - Скопје
   • ПроЈунит - Скопје
   • Дима шпедиција - Скопје
 • Осигурителни брокери и веб продажби:
   • СЕДА Брокер
   • Полиса плус
   • ЕОС Брокер
   • Наше осигурување - Кочани
 • Педесетина сметководствени бироа