Ентер д.о.о. - Охрид

Дејности:

 • изработка и извоз на висококвалитетен софтвер;
 • комплетен инженеринг на информациони системи за сите институции и претпријатија
 • трговија со хардвер;
 • веб хостинг и веб дизајн
 • одржување
 • ИТ консалтинг Вработени: 32 редовно вработени, преку 90% со висока стручна спрема

Деловни простории:

 • цца 160м2 сопствени деловни простории во Охрид на ул. Јане Сандански бр.26;
 • претставништво во Скопје: изнајмени простории - 80 м2 на ул. Коста Шахов бр.8 - Скопје.

Tехничка опременост:

 • компјутер од најнова генерација и мобилен телефон и е-маил за секој вработен
 • четири службени возила
 • шест ADSL Профи линиии, плус уште четири ISDN линии
 • веб сајтови: www.enter.com.mk и www.cybermonitor.net

Правна форма:

основана во 1994 год. 100% приватна сопственост.