Some descriptionИнтернет кафе софтвер Cyber Monitor 2004 e професионален софтвер за финансиска и временска евиденција, како и менаџирање на користењето на работните станици во интернет кафеа, играчници, школи, хотели, или институции кои располагаат со компјутери за јавна употреба.

www.cybermonitor.net